Privacy- & Cookieverklaring

Uw persoonsgegevens en de bescherming hiervan neemt BBQ Sidekick zeer serius. Daarom willen wij u informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke rechten u heeft in deze context:

Verantwordelijk voor de gegevensverwerking:

BBQ Sidekick (Handels naam van Bergkamp Photography)

Adres: Zaagmolen 34, 3962GB Wijk bij Duurstede
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 71486909
E-mailadres: debbqsidekick@gmail.com

Doeleinden en juridische grondslagen voor gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens  in overeensteming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Beschmering Persoonsgegevens (Wbp) en alle andere relevante nationale wetten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Artikel 6 lid 1 sub a AVG, de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de naleving van wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke, commerciële  en fiscale vereisten. De rechtsgrondslag in dit geval zijn de respectieve wettelijke voorschriften in verband met artikel 6 lid 1 sub c AVG.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

BBQ Sidekick kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BBQ Sidekick, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BBQ Sidekick verstrekt. BBQ Sidekick kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites
 • Gegevens die doormiddel van beeldmateriaal vastgelegd kunnen worden.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Verder verwerken wij bijzondere persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal. Denk hierbij aan het maken en opslaan van foto’s waar u ons, door het geven van een opdracht, toestemming voor geeft. In beeldmateriaal kunnen bijzondere persoonsgegevens als ras, religie en uiterlijk vast gelegd worden. Ook deze data word vertrouwlijk gebruikt en is alleen bedoeld om de door u gegeven opdracht te vervullen. Indien het anders overeen is gekomen mogen wij het beeldmateriaal onder vermelding van uw voornaam op social media en ons website zetten. Het beeldmateriaal zal niet voor andere doeleinde gebruikt worden, tenzij anders overeengekomen.

Waarom BBQ Sidekick gegevens nodig heeft

BBQ Sidekick verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende redenen:

 • Het afhandelen van betaling & bestelling
 • Verzenden van onze email nieuwsbrief
 • Te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Te analyseren hoe bezoekers van onze website gebruikmaken, zodat we de website kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • BBQ Sidekick verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Surfgedrag over verschillende websites te volgen waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Hoelang bewaart BBQ Sidekick gegevens

BBQ Sidekick bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De rechtsgrondslag hiervoor is artikl 618 lid 1 sub c AVG. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na aanschaf van producten of diensten zullen uw gegevens standaard 7 jaar bewaard worden in het kader van de wettelijke bewaarplicht voor de belastingdienst.

Categorieën ontvangers van persoonsgegevens

BBQ Sidekick verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder vind u een overzicht van de partijen waarbij wij diensten afnemen om u te voorzien van uw product en/of dienst.

Externe Dienstverlener

 1. Webwinkelsoftware
 • WooCommerce
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer die we afnemen bij WebaWere Internet Solutions B.V.. WebaWere Internet Solutions B.V. heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WebaWere Internet Solutions B.V. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
 1. Webhosting
 • WebaWere Internet Solutions B.V.
  Wij nemen webhostingdiensten af van WebaWere Internet Solutions B.V.. WebaWere Internet Solutions B.V. verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. WebaWere Internet Solutions B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. WebaWere Internet Solutions B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 1. Payment processors
 • PayPal
  Wij nemen een payment service af van PayPal. PayPal verwerkt persoonsgegevens op basis van een account dat u bij heeft bij PayPal. PayPal heeft een eigen privacy verklaring. Voor meer informatie over de privacy verklaring rondom PayPal verwijzen we u naar de betreffende site van PayPal. BBQ Sidekick ontvangt betalingen via PayPal. Hierin staat o.a. het ordernummer van uw bestelling om zo de betaling aan een order te kunnen koppelen. Deze gegevens worden door ons vertrouwlijk behandeld en zijn ook reeds ingegeven bij het aanmaken van een account bij ons en het plaatsen van uw bestelling
 • Mollie B.V.
  Wij nemen een payment service af van Mollie B.V.. Mollie B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de status als verwerkingsverantwoordelijke. Mollie B.V. heeft een eigen privacy verklaring. Voor meer informatie over de privacy verklaring rondom Mollie verwijzen we u naar de betreffende site van Mollie B.V.. BBQ Sidekick ontvangt betalingen via Mollie B.V. Hierin staat o.a. het ordernummer van uw bestelling om zo de betaling aan een order te kunnen koppelen. Deze gegevens worden door ons vertrouwlijk behandeld en zijn ook reeds ingegeven bij het aanmaken van een account bij ons en het plaatsen van uw bestelling
 1. Verzenden en logistiek
 • PostNL
  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 1. Facturatie en boekhouden
 • E-boekhouden.nl
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Beveilingen

BBQ Sidekick neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BBQ Sidekick maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BBQ Sidekick verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BBQ Sidekick op via debbqsidekick@gmail.com. www.bbqsidekick.com en subdomeinen  zijn websites van Bergkamp Photography.

Cookies & vergelijkbare technieken

BBQ Sidekick gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

BBQ Sidekick gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: .https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Alle benodigde informatie mbt tot coockies vind up op de pagina Coockiebeleid (EU)

Cookie-instellingen in uw browser:
Daarnaast zijn er in uw browser of op uw apparaat mogelijk instellingen beschikbaar waarmee u kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg de Help-onderwerpen van uw browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als u het gebruik van cookies in uw browser hebt uitgeschakeld.

Rechte van betrokkenen

U kunt onder de bovengenoemde adresinformatie de gegevens over uw gegevens opvragen. Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden om correctie of verwijdering van uw gegevens vragen. U kunt nog steeds get recht hebben om de door u verstrekte gegevens vrij te geven in een gestructureerd gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. . U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar debbqsidekick@gmail.com. BBQ Sidekick zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht van bezwaar

Op grond van Art.21 lid 1 van de AVG heeft de betrokkene te allen tijde het recht om vanwegen met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht van beroep

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft iedere betrokkene het recht een klacht in de dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Scroll naar boven